BARTIN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Kantini İhale İlanı.

 

KANTİN İHALE İLANI

 

Merkez Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün Kantini Okul Aile Birliği tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Okul aile Birliği Yönetmeliğine ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g bendine göre "Pazarlık Usulü" ile ihale edilecektir.

 

 1. İhale Bilgileri :

 

 1. Okul Adı                                        : Merkez Fuat Sezgin Mes. ve Tek. And.Lis.Md.

 2. Bulunduğu İlçe                              : Bartın/Merkez

 3. Muhammen Bedel  Aylık              : 2.000,00- TL (ikibintürklirası)

 4. İhalenin Yapılacağı Yer                 : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

 5. İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saati : 21/10/2019  -  14:00.

 6. Okulun Öğrenci Mevcudu              : 427 Öğrencili ? (79 Öğrenci Taşımalı) 58 Personel

 7. İhalesi Yapılacak Kantinin m2'si   : 62 m² (kantin alanı)-122,60 m² (kafeterya alanı)

   

 

 1. İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

 2. İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi almak için Merkez Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün Okul Aile Birliğinin T.C Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR43 0001 0000 5290 6612 4950 01 nolu hesabına şartname bedeli diye belirtilerek (100,00-TL) (yüztürklirası) yatırarak Merkez Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nden temin edebileceklerdir.

 3. İhaleye katılmak için başvuracak kişilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

 

İHALEYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. T.C Vatandaşı olmak

 2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı başka okul/kurumda kantin işletiyor olmamak

 3. Gerçek kişi olmak

 4. Kantincilik alanında alınmış öncelikle Ustalık/İşyeri açma belgesi sahibi olmak. Katılımcılardan hiçbirinde Ustalık/İşyeri açma belgesi olmaması durumunda kalfalık belgesi veya kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmak

 5. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nin 20'inci maddesi 11'inci bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak

   

  İHALE KOMİSYONUNA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

   

 

 1. Nüfuz cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

 2. İkametgâh (Nüfus Müdürlüğünden alınacak) Aslı.

 3. Sabıka Kaydı (son bir ay içinde alınmış) Aslı

 4. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık/İşyeri açma belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak;  katılımcıların hiçbirisinde kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi bulunmaması durumunda, kantincilik alanında alınmış kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 5. Adına kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda kantin işletmesi bulunmadığına ve ihalelerdin men yasağı olmadığına dair belge ilgili meslek odasından alınacak (Bartın Kahveciler ve Şerbetçiler Odası) Aslı

 6. İhaleye katılımcılardan yıllık tahmini kira bedelinin %3'üne tekabül eden geçici teminat tutarını Merkez Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün T.C Ziraat Bankası nezdindeki TR43 0001 0000 5290 6612 4950 01 nolu hesabına, okul kantini ismi belirtmek suretiyle yıllık muhammen bedelin %3'ü kadar (540,00 TL) geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

 7. Şartname alındı belgesi OAB hesabına yatırılan (100.00 TL'lik dekont)

 8. Vergi Dairesinden (Vadesi Geçmiş Borcu Bulunmadığına Dair Belge)

 

Geçici Teminat: Kiralama ihalelerinde tahmini kira bedelinin %3 (yüzde üç)'ünden az olmamak üzere %30 (yüzde otuz)'una kadar geçici teminat alınabilir denmesi nedeniyle Merkez Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün Okul Aile Birliği hesabı olan T.C Ziraat Bankası şubesi nezdinde bulunan TR43 0001 0000 5290 6612 4950 01 nolu hesabına, tespit edilen yıllık kira bedelinin %3'üne tekabül eden bedelin (540,00-TL) (beşyüzkırktürklirası) geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont.

 

İhale sonucunda ihaleyi kazanan katılımcı yasal süreci içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde 2886 Devlet İhale Kanunun 57. Maddesi gereği geçici teminatı gelir kaydedilir.

 

Kesin Teminat: Kesinleşen ihalenin 1 (bir) yıllık kira bedelinin %6'sına tekabül eden miktardır.

 

İhale Evrakları: İhaleye katılacak olan katılımcılar şartnamede ve ilanda belirtilen evrakları hazırlayarak, ihale tarih ve saatinde zarfın üstü kime ait olduğu, ne iş için verildiği, adres bilgileri ve iletişim (telefon) bilgileri yazılarak ağzı kapalı bir şekilde ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

Keyfi Olarak İlan Olunur.                                   

 

                                                                                 Okul-Aile Birliği Başkanlığı

 

 

 

Gölbucağı Mahallesi Gazhane Caddesi No 6/3 Merkez/BARTIN - 0378 227 68 90 /5 Hat

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.